AstroSounds Privacyverklaring

Doel en grond voor het verzamelen van persoonsgegevens:

Het Citizen Science project AstroSounds verzamelt een aantal contact- en persoonsgegevens vanuit haar opdracht om wetenschappelijk onderzoek te doen. Het gaat om om onderzoek naar stertrillingen en met name om na te gaan of burgers kunnen deelnemen aan sterrenonderzoek door naar geluidsspectra van trillende sterren te luisteren. De AstroSounds onderzoekers verzamelen daarom een aantal persoonsgegevens van burgers als ze zich registreren op de online onderzoektools van AstroSounds zoals de AstroSounds bookwidget en/of de AstroSounds website. Deze gegevens worden verzameld, beheerd en geactualiseerd door de onderzoekers.

Belangrijk voor het onderzoek is om burgers te kunnen identificeren, met hen te communiceren en te kijken welke ervaring ze opdoen in de loop van het project en wat bepaalt dat ze meer of minder succesvol kunnen bijdragen tot het sterrenonderzoek. De gegevens worden enkel met deze doelen gebruikt door de onderzoekers van AstroSounds.

Wat is de wettelijke basis voor het verzamelen van de persoonsgegevens?

De deelnemer geeft bij het gebruik van één van de AstroSounds onderzoektools zijn toestemming dat zijn persoonsgegevens worden bewaard en dat hij of zij toestemt met deze privacyverklaring.  Het Citizen Science AstroSounds dient het algemeen belang om het sterrenonderzoek te verbeteren, burgers daarbij te betrekken en de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Bovendien bevordert AstroSounds ook de deelname van kansengroepen aan wetenschappelijk onderzoek met name voor mensen met een visuele en auditieve beperking.

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan onderzoekers buiten AstroSounds. Bij de bredere verspreiding van wetenschappelijke conclusies worden nooit persoonsgegevens vermeld maar slechts geanonimiseerde conclusies of informatie.  

Welke persoonsgegevens worden opgevraagd?

Aan de deelnemers van AstroSounds wordt naam, leeftijd, e-mail en geslacht gevraagd. Omdat AstroSounds sterrenonderzoek wil bevorderen voor mensen met een visuele en auditieve beperking wordt ook daarnaar gevraagd. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is hogeschool UCLL:

VZW UC Limburg, met maatschappelijke zetel op Agoralaan, Gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek, ondernemingsnummer 0417.195.515 en BTW-nummer  BE 0417.195.515 RPR (rechtspersonenregister): Hasselt.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

AstroSounds bewaart de persoonsgegevens waarmee u kan geïdentificeerd worden zoals naam en e-mail niet langer dan nodig om de doelen te realiseren van sterrenonderzoek. Deelnemers kunnen worden gecontacteerd voor vervolgonderzoek maar kunnen zich ten allen tijde op eenvoudig verzoek uitschrijven (zie lager onder inzage).

Inzage

Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te kijken en desgevallend te laten rectificeren. Op eenvoudig verzoek kan de data ook steeds gewist worden. Dit kan door een eenvoudig verzoek te sturen aan steamdidactiek@ucll.be 

Interesse?

Heb je interesse in AstroSounds en blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Enkel als je wil, laten we je ook weten wanneer een nieuwe training online komt.
Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met het AstroSounds privacybeleid.

Vul enkel je e-mail in, laat hieronder leeg
Free Joomla! templates by AgeThemes